Make your own free website on Tripod.com

ما در این سایت فرقی بین دختر و پسر نمیگذاریم.هر وقت گفتیم بچه ها یعنی همه و نه کسه خاصی.بیایید با فرهنگ بالا با هم بودن و در کنار هم بودن را تجربه کنیم.مرد و زن مکمل هم هستند.بیایید با فرهنگ و به طریق درست مرز تبعیضات را برداریم

کلوپ بزرگ دبیرستان های دکتر هشترودی و کانون علم

در پشت اتاق نمايندگان کلاس

بیایید با هم باشیم.نه بر هم.بیایید آزادی را به دست آوریم .نه این که آزادی را بخواهیم.اگر ما بخواهیم و عمل کنیم .هیچ کسی نمی تواند مانع ما شود.اما ما با ایجاد مزاحمت برای هم فقط داریم کاری می کنیم که آنان که نمی خواهند جوانان با هم متحد باشند به نیت خود برسند.هیچ مردی مرد نشد .الا در سایه مادر و زنی بزرگ و هیچ زنی زن نشد الا در سایه پدر و شوهری بزرگ.پس نگویید دختر و پسر.بگویید ما

اطلاعیه گروه 31 در مورد اشتراک اینترنت و پست الکترونیکی

به اطلاع دانش آموزان دبیرستان های دکتر هشترودی و کانون علم می رساند که اولین تربیون آزاد این دو دبیرستان به زودی برگرار میشود.اطلاعت کامل در همین سایت درج خواهد شد

آدرس:مشهد-فلکه طالقانی(احمد آباد)دبيرستان غيرانتفاعی دکتر هشترودی-کلاس 202 رياضی

         تلفن/فاکس:فعلآ خراب است            class_202@yahoo.comپست الکترونيکی

copyright by mohammad hossein rashed-2002