شبکه داخلی کلاس 202

(مخصوص اعضای کلاس)

User Name:

Password:  

                

توجه:ورود به بخش اطلاعات دانش آموزان بدون داشتن نام و رمز عبور غير ممکن می باشد

محتویات شبکه داخلی کلاس 202

آخرین تغییرات نمرات کلاس

اتاق گفتگوی خصوصی بچه ها

آلبوم عکس های خصوصی

برد مخصوص پیام گذاری

آخرین برنامه های محرمانه کلاس

سازمان مبارزان سیاسی

(این 3بخش برای کسانی است که به وسیله اتصال به شبکه داخلی از این سایت دیدن می کنند)

اتصال به اینترنت با سرعت بالا*

اتصال به اینترنت با سرعت متوسط*

اتصال به شبکه داخلی دانش آموزان جهان*

مواردی که با*مشخص شده است.برای اولین بار در یک سایت دانش آموزی به کار می رود